Professionals

Wat we doen

Wij bieden ‘intensieve residentiële (24 uurs) zorg’ voor jongeren bij wie sprake is van:

 • Dakloosheid of een onveilige woonsituatie.
 • Noodzaak voor intensieve begeleiding ter preventie van een crisissituatie.
 • Onduidelijkheid aangaande de mate van problematiek.
 • Time-out plaatsing vanuit andere zorgaanbieders ter preventie van een crisissituatie.

 

Het streven is altijd om cliënten weer terug te plaatsen in het netwerk.

Ons doel is om binnen een termijn van drie maanden:

 • Zicht en grip te krijgen op de problematiek. (observeren en stabiliseren)
 • Een aantoonbare verbetering te bereiken t.o.v. de oude situatie. (herstellen)

Het streven is altijd om cliënten weer terug te plaatsen in het netwerk. Indien dat niet (meer) mogelijk is, zal er samen met andere zorgaanbieders bekeken worden welke vervolgstappen er dan gezet kunnen worden.

 

Onze inzet is:

 • Een stevige heldere structuur met ruimte om te leren.
 • Het werken vanuit de methodiek ‘oplossingsgericht werken’ waarbij wij altijd uitgaan van de ‘eigenkracht’ van de cliënt.
 • De ZRM (zelfredzaamheids matrix) te integreren in de zorgplannen van de cliënten waardoor resultaten inzichtelijker worden.
 • Veel toezicht en aandacht door middel van een 24 uurs zorg aanbod. Er staan dag en nacht twee of meer goed opgeleide pedagogisch werkers op de groep.
 • Intensieve samenwerking met andere zorgaanbieders, waarbij de focus ligt op de vraag: Hoe we elkaar kunnen versterken/ aanvullen?
 • Het betrekken van het netwerk van de cliënt.
 • Een huiselijke, kleinschalige sfeer.
 • Altijd bezig zijn om onszelf te verbeteren.

 

Elandsstraat
Opvangcentra De Elandsstraat ligt in hartje Jordaan