Personeel

Personeel
De organisatie structuur is uiterst ‘plat’ waarbij een ieder, dus ook de directeur, onderdeel uitmaakt van het primaire proces.

 

Het maakt dat:

  • onze overheadkosten uiterst laag zijn,
  • we meer ‘handen aan het bed’ hebben,
  • de directeur daadwerkelijk weet waar hij het over heeft,
  • we instaat zijn om gewenste aanpassingen/ koerswijzigingen snel in te voeren.

 

Onze structuur maakt dat we meer ‘handen aan het bed’ hebben.

70% van het personeel heeft een gerichte HBO dan wel academische achtergrond. 30 % heeft een MBO achtergrond als basis.

 

  • Het bestuur van de organisatie bestaat uit 4 deskundige vrijwilligers. Het bestuur is een bestuur op afstand, hetgeen inhoudt dat het vooral een controlerende en adviserende functie heeft.
  • De directeur bepaalt, in samenspraak met het bestuur, op de verschillende gebieden het beleid, maar geeft hier zelf ook uitvoer aan. Hij is eindverantwoordelijk voor het algehele beleid.
  • De administratie geeft uitvoer aan het boekhoudkundige en administratieve proces.
  • De teamleider/spv coacht medewerkers ten behoeve van de kwaliteit van de geleverde zorg maar geeft hier zelf ook vorm en uitvoer aan.
  • De pedagogisch medewerkers geven uitvoer aan het inhoudelijke beleid.

 

Totaal fte: 13,3

 

AmsterdamOpvangcentra De Elandsstraat is een echte Amsterdamse instelling