Geschiedenis

Geschiedenis
De Stichting Opvangcentra De Elandsstraat is in 2005 officieel van start gegaan. De stichting is een afsplitsing van de ‘vereniging ter verbreiding der waarheid’ of kortweg de Verbreiding.
De Verbreiding
De Verbreiding werd in het jaar 1847 opgericht door de godsdienstleraar T.M. Looman. Getroffen door de armoede en mensonterende leefomstandigheden van de mensen in de Jordaan, zette De Verbreiding zich in voor de noden van mensen.
Zij organiseerden onder meer breischolen, een pastoraat voor doven, een tehuis voor ‘gevallen’ vrouwen en meisjes, bejaardenwerk, buurt- en clubhuiswerk, judolessen, sociaal-cultureel werk voor Armeniërs en Syrisch-Orthodoxen uit Turkije en jongeren uit Marokko.

De Verbreiding zette zich in voor de noden van de mens.

Daar waar mensen in Amsterdam nergens anders terecht konden, vervulde De Verbreiding een rol. In de jaren tachtig bleek dat ons Buurthuis v/d Verbreiding: De Branding, dat gevestigd was in de Elandsstraat, door een reorganisatie van het sociaal-cultureel werk in Amsterdam zijn werk moest staken. Het bestuur van De Verbreiding zocht naar een geschikte invulling van de doelstelling en bestemming voor het pand. Uitgaande van de doelstelling werd in 1984 een weekendopvangcentrum opgericht aan de Elandsstraat, dat met de inzet van drie parttime stafkrachten en vrijwilligers steeds meer vorm kreeg en groeide. De weekendopvang werd uitgebreid met doordeweekse slaapplaatsen voor jongeren (‘het slaapcentrum voor jongeren’). Langzamerhand werden deze twee projecten – het weekendopvangcentrum en het slaapcentrum voor jongeren – samengevoegd tot één project: Opvangcentrum Elandsstraat, nu: De Elandsstraat.