Organisatie

Opvangcentra De Elandsstraat
De Elandsstraat is één van de kleinste zelfstandige organisaties van Amsterdam, die zich bezig houdt met het bieden van intensieve 24 uurs zorg aan jongeren.
De organisatie kent een lange bestaansgeschiedenis en heeft nog steeds bestaansrecht doordat het steeds in staat is geweest zich aan te passen aan de alsmaar veranderende zorgbehoefte van de Amsterdammer. Altijd vanuit de eigen missie en visie.
Gevel Opvangcentra De Elandsstraat
Missie & Visie
De missie
De missie van de stichting wordt als volgt in de statuten verwoord:
Het verlenen van hulp aan mensen in nood en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. De stichting werkt vanuit een Bijbelse inspiratie en wil anderen stimuleren tot het doen van werken van barmhartigheid en naastenliefde.

De Elandsstraat stelt dat dakloosheid nooit een losstaand probleem is.

De visie
Cliënten komen veelal uit een problematische thuissituatie waar het ontbreekt aan leefbaarheid en veiligheid. Dit heeft een grote invloed op het vermogen van de jonge cliënten om sturing aan hun leven te geven, met veelal als gevolg een verlies in autonomie op de gebieden van emotie en denken.
De Elandsstraat stelt dan ook dat (dreigende) dakloosheid nooit een losstaand probleem is, maar slechts een signaal van problemen op meerdere leefgebieden (multiple problematiek), welke snel en gelijktijdig dienen te worden aangepakt.
Niet Toeteren